Tumbler (garvi) 5 sizes

Tumbler (garvi) 5 sizes

  • $45.00
    Unit price per 


Gorgeous Silver Garvi comes in  4 sizes

weight   22 gms    height 1.5 inch width 1.3 inch

weight   40 gms  height  2.0 inch width 1.7 inch

weight  100 gms height 3.5 inch width 2.7 inch

weight   170gms height  4.2 inch  width 3.5 inch

weight    230 gms  height 4.5 inch  width 3.5 inch